ag-izca

İzmir Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği, firmaların dijitalleşme süreçlerinin tespit edildiği "İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Çalışması"nın ilk saha çalışması AdresGezgini'nde gerçekleştirildi. Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı; Strateji, Kültür, Teknoloji, Yönetişim ve Süreçler olmak üzere beş ana konu başlığını kapsayan test şekilde uygulandı. Bu çalışmayla birlikte dijital teknolojilerin kullanımı, dijital dönüşümü sürecinde firmaların hangi noktada olduğu ve geleceğe yönelik nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği konusunda destek sağlanması hedefleniyor. 

DİĞER HABERLER

logo
close-menu